url=

Disclaimer

26-10-2009

Eigendom
De website www.leafsgardenprojects.com wordt beheerd door Leafs Garden Projects. Ondanks de constante zorg en aandacht die Leafs Garden Projects aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Auteursrecht
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leafs Garden Projects.

Wijzigingen
De informatie op www.leafsgardenprojects.com wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Leafs Garden Projects behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hyperlinks
Leafs Garden Projects garandeert niet dat de informatie dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Aansprakelijkheid
Leafs Garden Projects sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.leafsgardenprojects.com, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.leafsgardenprojects.com te kunnen raadplegen.